Opening Hours Mon to Sat - 08.00 AM to 05.00 PM
Call Us (028) 39250205 - 0938567972 (Mr. Thọ)
Email Us tho.huynh@irt.vn

TẠI SAO CHỌN IRT

IRT sinh ra là để phục vụ quý khách , để phụng sự xã hội và giải quyết các vấn đề về văn phòng ,IT , hỗ trợ việc kinh doanh cho quý vị. Sứ mệnh của IRT là : Tới Tháng 12 năm 2020 giúp cho một vạn (10.000 ) doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp (start up )thành công . Và phục vụ cho 5000 doanh nghiệp nước ngoài đặt văn phòng tại Việt Nam. Các vị trí văn phòng được IRT lựa chọn sẽ nằm trên những con người trung tâm về mặt giao thông thuận lợi từ vị trí này đi ra các quận vành đai, và từ các con đường cửa ngõ thành phố tới văn phòng là vô cùng dễ dàng.