Khuyến mãi hấp dẫn

+Khách hàng khi thuê văn phòng 2 năm sẽ được khuyến mãi tặng 3 tháng tiền thuê miễn phí và khuyến mãi 3 tháng tiền lắp đặt bảng tên .( Áp dụng cho tất cả các gói ).

+ Nếu khách hàng thuê văn phòng từ 2 năm trở lên kể từ gói phổ thông trở đi ( không bao gồm gói đăng kí kinh doanh và gói tiết kiệm ) thì sẽ được giảm giá 10% trên tổng giá trị họp đồng ( ko tính VAT).